Jour

Vi har alltid Jour, Ring oss direkt på 040 – 64 39 777

Jour prislista 2017

Privat person vardagar 07-16,00 jour avgift 1200 kr ink moms efter rot avdrag 800kr ink moms .900 kr timmen ink moms efter rot 600kr timmen ink moms minsta total debitering är 2000 ink moms efter rot

Privat person efter 16,00 vardagar samt helger jour avgift 2400 ink moms efter rot avdrag 1600 ink moms. tim debitering 1200 ink moms 800 ink moms efter rot minsta total debitering efter rot 3200ink moms

Företag vardagar 07,00-16,00 jouravgift 960kr ex moms .tim deb 720 kr timmen ex moms . totall kostnad vid ett besök minst 2400 ex moms

Företag övrig tid jouravgift 1920 ex moms . tim deb 1280 ex moms total kostnad vid ett besök minst 4480 ex moms

Minimum vid varje besök är 2 timmar sen efter det debiteras varje halvtimme.